روز پنجشنبه

سئول، 23 (یونهاپ) -- این 12 شهر کره در ساعت 9:01 صبح پنجشنبه است.

درجه حرارت (C) دوختن احتمال

بالا/ کم (%)

سئول 22/14 10

اینچئون 19/11 10

سوون 21/12 10< br>

Cheongju 19/14 60

Daejeon 18/13 60

Chuncheon 20/11 30

Gangneung 15/13 70

Jeonju 17/14 60

Gwangju 16/15 20

Jeju 16/15 30

Daegu 18/13 60

بوسان 18/15 60

(پایان)

پیشنهاد سایت
کاربران
نظرات
:: مطالب خوبی دارید ممنونم
:: لطفا بیشتر مطلب قرار بدید توی سایت