نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR)

سئول، 22 فوریه (یونهاپ) -- نرخ‌های بین بانکی کره (KORIBOR) در اطاعت از Yonhap Infomax، آژانس مالی و Jockstrap Yonhap، در ساعت 11:00 صبح است.

(% ) (%)

1-W 3.
50 3.
50

1-M 3.
53 3.
52

2-M 3.
57 3.
56

3-M 3.
62 3.
61

6-M 3.
70 3.
69

12-M 3.
78 3.
77

(END)

پیشنهاد سایت
کاربران
نظرات
:: مطالب خوبی دارید ممنونم
:: لطفا بیشتر مطلب قرار بدید توی سایت